Thursday, September 15, 2005

Qiyamul Lail dan keutamaannya

Oleh Lisa utami

Sholat malam atau qiyamul lail merupakan salah satu sholat sunnah mu’akad yang paling diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkannya, baik ketika sedang bermukim maupun ketika berpergian.
Di dalam Al-Quran surah Al-Muzzammil dan Al-Muddatsir dijelaskan bahwa sholat malam merupakan kewajiban bagi rasululllah saw dan sunnah bagi ummatnya. Dan bagi yang ingin tampil sebagai reformis (mampu melakukan perubahan sosial), qiyamul lail merupakan syarat ruhiyah yang utama. Adalah sulit rasanya seorang Da'i akan berhasil dalam da'wahnya tanpa membiasakan diri dengan melaksanakan qiyamul lail.

Allah swt berfirman : " Hai orang-orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berikanlah peringatan. dan agungkanlah Tuhanmu". Al-Muddatsir 74:1-3.

Dalam ayat diatas disebutkan juga bahwa sebelum kalian memberikan peringatan kepada orang lain, maka kalian "qum" terlebih dahulu, yang dimaksud qum disini adalah bangun tidur dan qiyamul lail Alloh Swt berfirman: "Hai orang-orang yang berselimut. Bangunlah di tengah malam, kecuali sedikit yaitu setengahnya atau kurang sedikit. atau lebih dari setengahnya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil ". Al-Muzzammil 73:1-4. Tersirat juga anjuran bangun tidur tengah malam, kemudian menjalankan qiyamul lail yang diawali dengan membaca Al Qur’an secara tartil (maksudnya perlahan, jelas, benar membacanya/sesuai hukum tadjwid, masing-masing huruf mendapatkan haknya untuk dibaca panjang ataupun pendek, sehingga ketika mendengarnya mudah untuk mengikuti/jelas kandungan/makna ayatnya).

Qiyamul lail atau sholat malam merupakan ibadah sunah yang amat banyak memberikan bias positif kepada para pelakunya. Ibadah ini telah melahirkan insan-insan yang bertakwa, yang senantiasa memohon kepada Alloh, jujur, fathonah, konsisten beramal, dan sifat-sifat baik lainnya.

Rasulullah Saw senantiasa mendirikan qiyamul lail setiap malam. Beliau merasa nikmat dan asyik menjalankan sholat malam. Ibadah ini dilakukan beliau dengan sangat khusyuk dan bahkan agak lama hingga kaki beliau bengkak.

Demikian pula Umar Bin Khathab merasa tidak betah hidup lama didunia bila tidak menjalankan qiyamul lail. Ini sebuah ungkapan yang sungguh luar biasa, beliau menganggap qiyamul lail sebagai sesuatu yang amat penting dalam hidupnya.

Qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang shalih umat saat ini maupun maupun yang terdahulu. Dengan rajin menegakkan qiyamul lail inilah kemudian mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang besar dan shalih. Bagi mereka menjalankan sholat ini merupakan nikmat yang luar biasa, sesuatu yang teramat indah, pengalaman spiritual yang tak dapat dilupakan serta bukti cinta seorang hamba kepada Alloh Ta’ala. Saat tenggelam dalam kekhusyukan qiyamul lail manusia dapat merasakan kedekatan pada Alloh Ta’ala dan senantiasa memohon kepadaNya.

Sholat malam ini telah menjadi bukti keshalihan seorang hamba, kejujuran serta kecintaan mereka kepada Alloh Ta’ala. Ibadah ini telah memberikan kontribusi dan andil yang cukup besar dalam upaya meningkatnya kualitas umat secara umum, bahkan memberikan pencerahan dalam kehidupan ruhiyah (spiritual) pelakunya.

Ciri-ciri pelaku qiyamul lail yaitu:
1. Bertakwa dan senantiasa berbuat baik.

Alloh Ta’ala berfirman:
“ Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan di mata air-mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit ekali tidur diwaktu malam. “(Adz Dzariyaat: 15-17)


Dengan demikian bahwa jelaslah qiyamul lail merupakan indikasi ketakwaan dan kebaikan seseorang.

2. Takut kepada akhirat, senantiasa memohon/berharap kepada Nya
3. Berilmu dan berpikir.
4. Berakal dan selalu ingat kepada Alloh Ta’ala.

Ada banyak nash-nash yang menjelaskan keutamaan sholat malam, diantaranya yaitu:

Alloh SWT berfirman: “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik dan orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka“ (QS. Al-Furqon 63-64)

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Alloh” (QS. Adz-Dzariyat 15-18)

Dari Abdulloh bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: “Di surga ada suatu ruangan yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam”. Abu Malik Al-Asy’ary bertanya: “Wahai Rasulullah bagi siapa tempat tersebut?”. Beliau menjawab: “Bagi orang yang baik ucapannya, memberi makanan pada orang lain dan orang yang melaksanakan sholat malam sedang orang lain masih tertidur” (HR at-Thobrony, al-Kabir/611)

Hasan Al-Banna Rahimahullah berkata, “Detik-detik malam itu mahal. Karena itu kalian jangan memurahkannya dengan kelalaian.” Perkataan beliau ini ditujukan kepada para da’i yang berjuang di jalan Alloh Ta’ala tentang rahasia agung yang membuat mereka sanggup menunaikan kewajiban dan bertahan di jalan dakwah.

Adapun kelebihan dari memanfaatkan detik-detik malam:

1. Merasa dekat dengan Alloh Ta’ala.

2. Lebih sabar.

3. Memudahkan kita menjalankan sholat dengan khusyuk, merendahkan diri dihadapan Alloh dan mengharapkan Rahmat Nya.

4. Menumbuhkan spirit ta’awun (kerjasama) serta istiqomah menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar.

5. Melindungi/membentengi diri dari kemaksiatan.

6. Menguatkan tubuh.


Demikianlah ihwal sholat malam (qiyamul lail) beserta keutamaannya. Semoga Alloh Swt berkenan menguatkan hati-hati kita untuk senantiasa menegakkan sholat malam serta berkhalwat denganNya di sepertiga malam. Dan semoga Alloh Swt berkenan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang shalih yang senantiasa ingat pada Nya dan iklas beribadah kepadaNya. Amin ya Rabbal alamin.

1 Comments:

At 5:16 PM, Blogger Susan Hanson said...

A fantastic blog. Keep it up. This may be of interest to you; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

 

Post a Comment

<< Home